Giới thiệu
DMC Land Web
Lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ thông tin chi tiết Bất động sản

Tập đoàn DMC được thành lập ngày 22 tháng 10 năm 1994, có trụ sở tại tòa nhà DMC số 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, tập đoàn DMC từng bước khẳng định vị thế của mình và trở thành một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam.


Sự ra đời của tập đoàn DMC là tâm huyết của các cổ đông sáng lập và thành viên hội đồng quản trị. Bằng bản lĩnh và khát vọng tiên phong của tập thể, tiềm lực về tài chính của các cổ đông, DMC Group phấn đấu trở thành một Tập đoàn mạnh và năng động, lấy hoạt động quản lý đầu tư - tài chính, kinh doanh bất động sản làm trọng tâm chiến lược và mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt mang tầm vóc Quốc tế. Với hoạt động ban đầu là Quản lý đầu tư, DMC Group đang triển khai sàn giao dịch bất động sản, tư vấn đầu tư, và tư vấn tài chính... Trong lĩnh vực phát triển các dự án bất động sản, DMC Group kết hợp với các nhà đầu tư và các nhà phát triển bất động sản tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án bất động sản, trong đó chủ dự án có nhu cầu tổ chức nguồn lực thực hiện, bao gồm từ nghiên cứu thị trường, tư vấn mô hình kinh doanh, thu xếp nguồn vốn đầu tư, tổ chức phát triển và quản lý dự án. Ngoài ra, DMC Group cũng đang trực tiếp tham gia với vai trò phát triển bất động sản vào một số dự án bất động sản, khu dân cư ở các thành phố của Việt Nam.