HỆ THỐNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI DMCLAND
DMCland là một phần mềm ứng dụng được xây dựng và triển khai bởi DMC JSC. nhằm phục vụ cho công tác Quản lý Cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất và Tài sản trên đất.Hệ thống được xây dựng dựa theo các quyết định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường ban hành và dựa trên kết quả triển khai thực tế tại một số quận huyện ở Hà Nội.

 

 1. Mục đích

-         Tạo ra một công cụ quản lý tập trung các thông tin liên quan đến biến động đất đai và các thông tin khác có liên quan đến đất đai phục vụ công tác quản lý địa chính .

-         Cung cấp các công cụ cần thiết cho việc quản lý thửa đất phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất bao gồm các nghiệp vụ liên quan đến: Hồ sơ, Thẩm định, Phê duyệt, Cấp giấy Chứng nhận (Sổ đỏ), Chia thửa, Ghép thửa, Nắn chỉnh thửa đất, Lưu biến động… theo các tiêu chí chung của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường và cho các nghiệp vụ chuyên môn khác của bản thân từng đơn v cơ sở. Hiện đại hóa việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, rút ngắn qui trình xử lý hồ sơ, in giấy chứng nhận.

-         Xây dựng  kho dữ liệu bản đồ nền tảng được nuôi sống liên tục làm tiền đề để xây dựng tiếp hàng loạt các ứng dụng liên quan như: Cấp phép xây dựng,  cấp GCN  quyền sở hữu nhà ở, Cấp biển số  nhà, Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu,…

-         Phục vụ cho họat động của các đơn vị hành chính lớn có địa bàn phân tán, nghiệp vụ quản lý phức tạp cũng như các đơn vị nhỏ.

-         Phù hợp với định hướng xây dựng phần mềm dùng chung của Chính phủ, của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi Trường. Bảo đảm sau này có thể kết nối với hệ thống chung của ngành, thành phố và cảớc.

2. Đặc điểm

-         Chương trình có giao diện thân thiện, gần gũi với các nghiệp vụ quản lý địa chính, dễ sử dụng. Do đó, không yêu cầu về kỹ năng sử dụng vi tính chuyên nghiệp, người sử dụng chỉ cần biết cơ bản về máy tính là có thể sử dụng thành thạo.

-         Hệ thống được tổ chức theo mô hình tập trung phân cấp. Các thông tin về quản trị và điều hành hệ thống được phân cấp quản lý trong toàn bộ hệ thống. Quyền truy nhập dữ liệu được phân cấp theo mô hình quản lý và theo nghiệp vụ quản lý địa chính.

-         Do phần thông tin gắn chặt với phần hình học nên bất kỳ lúc nào người xử lý hồ sơ cũng có thể xem được tức thời vị trí, kích thước của thửa đất liên quan đến hồ sơ trong quá trình thụ lý hồ sơ.

-         Hỗ trợ hoàn toàn tự động trong việc tạo bản vẽ sơ đồ thửa đất để in trên giấy chứng nhận (trích lục trực tiếp từ kho dữ liệu hình học chung )